Certyfikowane usługi księgowe – wszechstronnie

Oferujemy szeroki zakres usług księgowo-kadrowych dla małych i średnich firm, stowarzyszeń i fundacji. Pomagamy również obcokrajowcom posługującym się językiem rosyjskim lub ukraińskim, ponieważ tymi językami biegle władamy.

Certyfikowane usługi księgowe – wszechstronnie

Prowadzimy księgi rachunkowe, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządzamy sprawozdania finansowe, rozliczamy dotacje krajowe i zagraniczne, a klientom rozpoczynającym działalność pomagamy w stworzeniu polityki rachunkowości oraz dostosowaniu planu kont do ich potrzeb. Na każdym etapie doradzamy optymalne dla Państwa rozwiązania. Oferujemy pełen nadzór nad księgowością i rachunkowością w Państwa firmie.

Co dokładnie robimy?

Obsługa księgowa

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Rozliczanie karty podatkowej
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT

Obsługa kadrowa

 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie niezbędnych dokumentów oraz ewidencji pracowniczych, w tym prowadzenie akt personalnych
 • Ewidencja obecności pracowników
 • Lista płac
 • Karty: zarobkowe, podatkowe, ubezpieczeniowe, urlopowe
 • Informacje o kwotach podatku dochodowego osób fizycznych (umowa o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło) – PIT-4
 • Deklaracja roczna z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych PIT-4R

Pomoc dla obcokrajowców

 • Obsługa w języku rosyjskim i ukraińskim
 • Zakładanie działalności i spółek w Polsce
 • Pełna obsługa księgowa i kadrowa

Pośrednictwo pracy

 • Poszukujemy pracowników z Ukrainy, Rosji, Białorusi itp. krajów
 • Załatwiamy formalności związane z ich pracą – np. legalizacja pracy
 • Wysoko wykwalifikowana kadra władająca biegle językiem rosyjskim
 • Konkurencyjne warunki współpracy

Fundacje i stowarzyszenia

 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie niezbędnych dokumentów oraz ewidencji pracowniczych, w tym prowadzenie akt personalnych
 • Ewidencja obecności pracowników
 • Lista płac
 • Karty: zarobkowe, podatkowe, ubezpieczeniowe, urlopowe
 • Informacje o kwotach podatku dochodowego osób fizycznych (umowa o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło) – PIT-4
 • Deklaracja roczna z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych PIT-4R
С нетерпением ждем сотрудничества с вами!